skip to Main Content
   vzw ARMA,  Actiecomité Ruimte en Mobiliteit Asse
A

Alternatieve tracés

In het verleden werden 4 mogelijke ringtracés voorgesteld.  De ruimtelijke ordening in Asse is echter een dynamisch gegeven en zowel het uitzicht van de gemeente als de opvattingen van ARMA zijn geëvolueerd.  Dit staat in schril contrast met bepaalde lokale besturen die al ruim 20 jaar hardnekkig vasthouden aan hetzelfde tracé.

Twee van de vier voorgestelde tracés blijken vandaag moeilijker haalbaar, waardoor er twee overblijven.  Het is echter niet aan ARMA maar wel aan de bevoegde instanties om deze tracés op een correcte en objectieve manier te beoordelen, wat tot op heden niet gebeurde.

We verwijzen in dit verband graag naar Antwerpen, waar het dossier van de Oosterweelverbinding, dat veel gelijkenissen vertoont met het ringdossier van Asse, pas uit een impasse raakte, nadat er een dialoog werd opgestart met de actiecomités. Wij blijven hoopvol dat de lokale besturen, eigen aan de nieuwe politieke cultuur, wel inspraak van de burger faciliteren.

U kan in of uitzoomen, bij inzoomen kan u de afbeelding bewegen voor een gewenste positie

image

Alternatieven

Back To Top