Arma onderneemt juridische stappen.

De Provincie keurt de ring met het gekende voorkeurstracé goed! De provincie keurde het Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP) “afbakening kleinstedelijk gebied Asse” onlangs goed. Het ringverhaal met het alom gekende voorkeurstracé  maakt daar deel van uit. De Ring werd ondanks alle geargumenteerde bezwaren toch goedgekeurd !  Arma heeft na … Lees verder….

Arma heeft Bezwaar aangetekend tegen de 6 PRUP’S “afbakening klein hoofdstedelijk gebied Asse”

Het is gebeurd… de geboorte van een bezwaar.

De boreling was er eentje van kaliber.  Na maanden van hard labeur, zoeken, schrijven, schrappen, zoeken en schrappen en schrijven was hij daar; het bezwaar.

Onmiddellijk werd de komst van deze spruit gevierd door met hem op de hort te gaan en aan zoveel mogelijk mensen te laten zien.  Velen ( 862 ) vonden hem zo mooi en knap, dat ze spontaan een handtekening schonken.  Na een week op de baan te zijn geweest, werd het toch stilaan tijd om over de toekomst van dit, zeer lijvige, geesteskind na te denken.

Lees verder….

Arma organiseert “tekensessies”

Beste Assenaar Wil u ook bezwaar indienen tegen de ring, het ringtracé en de PRUPS waar de ring deel van uitmaakt? Zoals de meesten wel zullen weten, kan men bezwaar indienen tegen de PRUPS, waaronder “de ring” ook valt. Dit bezwaar dient uiterlijk 7 maart … Lees verder….

Lijst Zellik-Relegem presenteert eigen Ringtracé

Op 22 februair presenteert de oppositiepartij de lijst ZELLIK-RELEGEM een alternatief ringtracé om de mobiliteitsknoop in Asse te ontwarren. Het nieuw tracé zal voorgesteld worden op de gemeenteraad van 22 februari.  Het zal wellicht vriend en vijand verbazen dat net Lijst Zellik-Relegem op de eerstvolgende gemeenteraad van 22 februari 2016 een nieuw voorstel van ringtracé voor Asse naar voor zal schuiven. Nochtans zijn hier meerdere goede redenen voor.

Lees verder….

Wat elke Assenaar zou moeten gelezen hebben: De ring door Asse, een verhaal van koppige kortzichtigheid

Een kreupel mobiliteitsplan

‘Waartoe een kreupel mobiliteitsplan leiden kan.’ Dat was de titel van een scherp commentaar bij het Assese ringdossier, van de hand van journalist Rudy De Saedeleir, in Het Nieuwsblad van 19 maart 2009. Daarmee legde hij de vinger op de wonde. Aan de basis van het tracé dat in 2000 in het gewestplan werd opgenomen en dat nu – met lichte wijzigingen – nog altijd de voorkeur krijgt in het huidige ontwerp-PRUP (Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) voor de rondweg, lag inderdaad een idee dat voor het eerst in het gemeentelijk mobiliteitsplan van 1999 aan de openbaarheid werd prijsgegeven: een driekwartsring, met een oostelijk, een noordelijk en een westelijk segment (toen respectievelijk fase 1, fase 2 en fase 3 genoemd). Laten we inderdaad niet vergeten dat de motor achter dit gewestplantracé niet de Provincie Vlaams-Brabant was, ook niet het Vlaams Gewest, maar de gemeente Asse.

Lees verder….

Actuele ontwikkelingen

Share Button

Actiegroep ARMA stelt de 6 PRUPs (waaronder PRUP  Rondweg N9k) ter beschikking die door de Provincie Vlaams-Brabant op 24 november voorlopig werden vastgesteld. U kan ze  hier  downloaden. Op maandag 18 januari 2016, vanaf 14u-16u en dinsdag 19 januari 2016 van 9 tot 12u en van 14u tot … Lees verder….

Infosessie 6 oktober “Een andere kijk op de ring rond Asse”

Share Button

Beste Assenaar, laat u niet ringeloren en kom naar onze infosessie op dinsdag 6 oktober om 20u, in den Bloeyenden Wijngaerdt (Markt 14, Asse). Op 24 maart 2015 werd in ’t Jass door de provincie en gemeente een infovergadering georganiseerd, waarbij een licht aangepaste versie van het … Lees verder….

Menu Title